5 faktaa COPLA®:sta / 5 facts about COPLA®

10.01.2020

Oletko koskaan miettinyt mikä onkaan tuo ihmeellinen COPLA®?
Tässä olisi 5 faktaa COPLA®:sta.

Have you ever wondered what is this amazing COPLA®?
Here you are; 5 facts about COPLA®.

(In English below)

  1. COPLA® toimii vaurion täyttömateriaalina ja kudoksen uudelleenmuodostumisalustana usein kivuliaiden rustovaurioiden hoidossa. Nivelen kulumista ja nivelrikkomuutoksia voidaan viivyttää tai ehkäistä korjaamalla rustokudos mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. COPLA® -istutteen rakenne edesauttaa rustokudosta uudistumaan ja muodostaa terveen nivelpinnan kivuttoman liikkumisen mahdollistamiseksi.
  2. COPLA® -istute on suunniteltu korjaamaan rustokudosta, ts. luiden päissä olevaa iskuja vastaanottavaa kudosta nivelissä. COPLA® asennetaan kirurgisesti eläinlääkärin toimesta (myöhemmin ihmisillä ortopedin toimesta).
  3. COPLA® soveltuu käytettäväksi useilla lajeilla: niin koirilla, hevosilla kuin ihmisilläkin. Tällä hetkellä se on käytössä vain eläimillä. COPLA® on erityisesti suunniteltu hoitamaan rustovaurioita painoakantavissa nivelissä, kuten polvessa.
  4. COPLA® on tulos vuosikymmenen kestäneestä tieteellisestä työstä, jonka tavoite on ollut löytää ratkaisu haastavaan rustokudoksen korjaukseen. COPLA® on kehitetty yhteistyössä ortopedien kanssa ja sen avulla voidaan tarjota paras mahdollinen hoito potilaille.
  5. COPLA® on suomalainen keksintö ja se valmistetaan Suomessa.

 

Askeleella on meneillään pääomapohjainen joukkorahoituskampanja tammikuun 2020 loppuun (www.invesdor.com/askel). Alkaen 502,4€ sijoituksella (157 osaketta) pääset mukaan Askeleen tarinaan rakentamaan rustokudosta ja ehkäisemään nivelkipuja eläimillä ja ihmisillä!

                                              ----------------------------------------------

5 facts about COPLA®:

  1. COPLA® is used as a defect filler material and tissue-regrowth platform to treat cartilage defects that are often painful. By repairing cartilage as early as possible, further joint surface degradation and osteoarthritic changes can be postponed or avoided. The specific structure of COPLA® helps cartilage tissue to heal and recreates healthy joint surface for pain-free movement.
  2. COPLA® is an implant designed to repair cartilage tissue, i.e. the impact-absorbing tissue lining at the ends of bones in joints. COPLA® is surgically implanted by veterinary surgeon (later in humans by an orthopedic surgeon).
  3. COPLA® can be used in multiple species; dogs, horses, as well as humans. At the moment it is available only for animals. COPLA® is especially designed to treat cartilage defects in weight-bearing joints, such as the knee.
  4. COPLA® is the result of a decade of scientific work devoted to find a solution for the pressing need of cartilage repair. COPLA® has been designed with orthopedic surgeons. It is developed to offer a superior treatment solution for the patients.
  5. COPLA® is a Finnish invention and it is manufactured in Finland.

 

Askel has an equity crowdfunding round open until the end of January 2020 (www.invesdor.com/askel). Starting from a 502.4€ investment (157 shares) you can be a part of Askel’s story of rebuilding cartilage to prevent joint pain in animals and humans!

<< Back